Styrelse

Sällskapets styrelse

Uppdaterad 2021-05-17


Ordförande:

Siv Wennberg, hovsångerska

Odengatan 32, 1 tr.

113 51 Stockholm

08-612 32 35


Sekreterare:

Anouchka Mukherjee
076-762 48 00

wilhelmpetersonberger@gmail.com


Kassör:

Åsa Bergelin
076-772 52 78

asa.bergelin@gmail.com


Ledamot:

Curt Carlsson

Törners väg 58

181 57 Lidingö

08-765 42 38

curt.carlsson@hotmail.se


Ledamot:

Henry Larsson

Hannebergsgatan 11

171 68 Solna
070-467 39 63


Ledamot:

Ing-Marie Södergren

Wollmar Yxkullsgatan 1

118 50 Stockholm

073-783 97 21

ing-marie.sodergren@telia.com


Valberedning:

Eric Alexander Carlenstolpe

Gamla Värmdövägen 6

131 37 Nacka

070-247 94 33

eric.carlenstolpe@tele2.se


Suppleant:

Britt-Marie Ancker

Vänstigen 4

181 42 Lidingö

073-914 87 05


Suppleant:

(vakant)


Wilhelm Peterson-Berger-Stiftelsens representant i Sällskapets styrelse:

Maria Nyberg Ståhl

Smedsåsvägen 35

835 40 Nälden

070-666 54 27

maria.nyberg-stahl@telia.com