Nyhetsbrev/kallelse

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare H. M. Konung Carl XVI Gustaf


Höstbrev

25 oktober 2022


Kära Peterson-Berger-beundrare! Kära musikvänner!Som stjärnorna på himmelen när natten faller på,

så tindrade hans ögon så klara och så blå...

         Er det ikke dejligt (för att citera dansken)? Dessa eteriska rader tillhör ingen mindre än Wendela Hebbe, Sveriges första journalist och som har ett hus uppkallat efter sig, Wendela-Hebbe-villan i Södertälje. Dessutom var hon mor tiIl en av de stora teaterpedagogerna, Signe Hebbe. Wilhelm Pererson-Berger, som hade ett osökt sinne för poesi, förstod naturligtvis värdet i dessa rader och tonsatte detta tillsammans med tre andra sånger som utkom vid förra årsskiftet under namnet FYRA VISOR I SVENSK FOLKTON. Så vackert!


          Kära vänner, jag hoppas sommaren har varit fin. För mig hade jag den stora äran att få hylla en konkurrent till P-B, nämligen Hugo Alfvén, som föddes för 150 år sedan 1872 och levde fram till 1960. Han blev alltså betydligt äldre än P-B. Jag sjöng i Dala-Floby kyrka i Dalarna sånger av Alfvén och även av P-B. Jag försöker ALLTID att sjunga sånger av honom och i år är det dessutom ett P-B-år; 80 år sedan han gick ur tiden den 3 december 2022. Den dagen, som är en lördag, skall vi ha en underbar Minneskonsert i den Norska kyrkan och då får vi höra - enligt mitt tycke - Sveriges vackraste mezzoröst: MARIA FORSSTRÖM, som kommer att sjunga sånger av P-B samt en mezzoaria ur operan RAN.


          Vår mångårige medlem JOAKIM TILLMAN kommer till HÖSTMÖTET i kyrkan och berättar om RAN och det tryckfel som har smugit sig in i partituet. Spännande, tycker jag.

          Vår mångårige medlem BENGT ENFLO, som varit ordförande före mig (2006-2012), har som ni vet avlidit och fina minnesrunor har skrivits om honom. Bengt hade en förnämlig utbildning som professor och verksam vid institutionen för mekanik vid Kungl. Tekniska Högskolan. Hans specialitet blev där ickelinjär akustik och han blev internationellt erkänd.

          Många människor med dessa talanger blir ofta intresserade av musik. Jag visste inte att Bengt även komponerat sånger till pianoackompanjemang. Hoppas få höra dessa någon gång! Till denna Minneskonsert i samband med Höstmötet kommer Bengts bror PER ENFLO att spela några FRÖSÖBLOMSTER för att hedra honom och P-B.


          Höstmötet kommer att äga rum i den NORSKA KYRKAN på Söder (Stigbergsgatan 24) just på P-B:s dödsdag (80 år sedan den 3 december 1942). Vi börjar mötet kI. 16, fortsätter kl. 17 med att Joakim Tillman berättar om operan Ran. Klockan 18 kommer PER ENFLO att spela ur FRÖSÖBLOMSTER samt vår sångsolist MARIA FORSSTRÖM att visa prov på sin sångkonst med ANDERS WADENBERG vid flygeln. Efteråt skall vi inmundiga en HÄRLIG LANDGÅNG med Ramlösa/alkoholfritt öl, kaffe och min numera bekanta P-B-kaka. Allt detta till ett förmånligt pris av 200 kr. Vi vill som vanligt ha vetskap om er närvaro senast den 24 november. Antingen mejlar ni till kassören (asa.bergelin@gmail.com) eller ringer till mig på 08-612 32 35. Som vanligt "tjatar" jag om årsavgiften som är oförändrad: 250 kr för singel samt 350 kr för äkta par. Kassören vill dock ha årsavgiften för 2023 först när det nya året är här!

Plusgirokontot är: 34 48 22-2.


     ALLTSÅ: JAG OCH MIN UNDERBARA STYRELSE hoppas få se många av er (helst ALLA) på HÖSTMÖTET den 3 december klockan 16 i den NORSKA KYRKAN på SÖDER! VARMT VÄLKOMNA!


          TiII slut: HÅLL KONSTENS FANA HÖGT!
P-B har på sin gravsten: ATT STRIDA FÖR LJUSET - JA, DET ÄR DET HÖGSTA!


Er tillgivna,Siv Wennberg