Nyhetsbrev/kallelse

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf


Vårbrev

1 mars 2022


Kära Peterson-Berger-beundrare! Kära musikvänner!I våren knoppas en lind så grön, med rosor och marsviol.

Därunder sitter en Jungfru skön och sömmar i klaran sol...          Visst är det vackert? En dansk poet har tecknat dessa synnerligen eteriska ord som P.B. med sitt utsökta sinne för poesi tonsatt som blivit en av hans mest sjungna sånger; "Jungfrun under lind”! Kära Vänner, en god fortsättning på 2022 önskar jag er alla och hoppas att ni mår BRA. Inga fula virusar längre och livet vänder för oss alla. Jag och min styrelse är jätteglada att vi nu änteligen har kommit på ”rätt köl” igen. Detta år är också ett Peterson-Berger-år; 80 år sedan han avled (den 3 dec. 1942). Det är en lördag och jag har redan bokat den Norska kyrkan för vårt Höstmöte samt en underbar MINNESKONSERT skall vi ha i kyrkan med en av våra vackraste mezzoröster idag: Maria Forsström. Hon kommer bl.a. att sjunga en aria ur "RAN” samt flera av hans sånger. Samtidigt kommer en av våra mest kunniga P.B.-experter, medlem sedan många år, Joakim Tillman, att berätta om just den operan och de ”fel” som smugit sig in i partituret. Men det blir i höst.


          Nu är det vår (snart) och vårt ÅRSMÖTE (formell kallelse nedan) äger rum fredagen den 25 mars kl. 16 - som vanligt höll jag på att säga - i den vackra Norska kyrkan på Söder där vi skall få lyssna till en praktfull sopran; ANN-MARI BACKLUND, född i Hudiksvall men numera bosatt i min hemstad Sundsvall. Hon debuterade på Göteborgsoperan som "Manon Lescaut” har även sjungit där ”Butterfly” samt flera Verdi-roller, bl.a. ”Amelia”, ”Maskeradbalen”, ”Ödets Makt” och ”Trubaduren”. Internationellt har hon gästspelat i bland annat Frankfurt, Stuttgart och Barcelona. Hon ser mycket fram emot att få framträda hos Sveriges ÄLDSTA tonsättarsällskap (i år 72 år). Vid flygeln som vanligt Anders Wadenberg. Det är underbart att alltfler sångare sjunger P.B.-sånger som när de är som bäst har Griegs nivå. Och det är inte illa. Själv gör jag vad jag kan att vid varje tillfälle som gives mig att få framträda att ALLTID sjunga några P.B.-sånger som senast i Katarina kyrka den 30 januari. I sommar och i höst på mitt 50-årsjubileum den 15 oktober. Mer om detta i Sommarbrevet!


Alltså: VARMT VÄLKOMNA till ÅRSMÖTET den 25 mars kl 16 i den Norska kyrkan (Stigbergsgatan 24)! Som vanligt bjudes ni alla på KAFFE med GOTT KAFFEBRÖD samt min P.B.-kaka till det facila priset av 250 kronor. Vi vill gärna ha er anmälan någon vecka i förväg, antingen till vår kassör Åsa Bergelin på asa.bergelin@gmail.com eller till mig på tel. 08-612 32 35 (telefonsvarare finns).


Så vill jag påminna det "eviga" om ÅRSAVGIFTEN:


Enskild medlem: 250 kr/år

Äkta par: 350 kr/år

Kontonummer Plusgirot 34 48 22 - 2.


Ni som kommer till Årsmötet kan ju betala detta den 25 mars. Väl mött på denna dag klockan 16!

Och som vanligt: HÅLL KONSTENS FANA HÖGT! 


Ni som har vänner och bekanta som inte är medlemmar men som vill höra konserten med Ann-Mari Backlund är också välkomna och betalar då 250 kr/person och får kaffe och det härliga kaffebrödet och betalar vid entrén i kyrkan.


Jag och min underbara styrelse hoppas få se MÅNGA den 25 mars! 

Siv Wennberg


Formell kallelse


Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Stockholm den 2 mars 2022


Kallelse till föreningsstämma (årsmöte) i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet fredagen den 25 mars  2022 kl 16:00 i Kronprinsessan Märthas kyrka, Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24, Stockholm. 

Föreningsstämmans dagordning, se nedan, är enligt föreningens stadgar. 

Motioner (förslag från medlemmar) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Se  dagordningens punkt 11.


Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:


 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt justeringsmän 
 2. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 4. Revisorernas berättelse 
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 6. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
 8. Val av valberedning 
 9. Fastställande av årsavgift 
 10. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 11. Förslag som väckts av medlem och som minst fyra veckor före årsmötet skriftligen tillställts  styrelsen. 


Välkommen! 

Styrelsen