Nyhetsbrev/kallelse

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare H. M. Konung Carl XVI Gustaf


Vårbrev

10 februari 2023


Kära Peterson-Berger-beundrare! Kära musikvänner!Bland skogens höga furustammar

där har vi byggt vår egen kammar,

där snön just faller först

och drivan är som störst

och nordanljuset rödast flammar!

         Se där, vi har ju fortfarande vinter och kallt och då passar just denna text för oss alla. Orden kommer ifrån Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe, som fick P-B att tonsätta hans mest kända sånger under benämningen "Fyra visor i svensk folkton". Mycket vackert!


        Jag vill börja med att önska er alla ett Gott Nytt År 2023 och hoppas att ni hört mycket vacker musik under jul- och helgdagarna som stärker själen. Vi står nu inför ett nytt P-B-år, 73 år sedan Sällskapet bildades och därmed är vi det äldsta tonsättarsällskapet i Sverige. Det känns ärofyllt, tycker jag och många andra. Detta med tradition är för mig mycket viktigt - utan tradition, ingen framtid.


        Så står vi då inför vårt Årsmöte (formell kallelse nedan) som hålls fredagen den 24 mars klockan 16 som vanligt i den Norska kyrkan på Söder (Stigbergsgatan 24). Vi har flera intressanta gäster. Som ni vet så har det skrivits många böcker om Peterson-Berger. En av författarna är professor Gunnar Ternhag, som i sin bok beskriver P-B:s förhållande till folkmusiken. Detta kommer professor Ternhag att ta upp i sitt anförande som börjar klockan 17. Precis en timme senare bjuds vi på skönsång av operasångerskan Angela Rotondo, välkänd sopran som sjungit många fantastiska roller i sin långa karriär: Tosca, Amelia i Maskeradbalen, La Gioconda med flera, och självklart många romanser, där P-B ligger i topp bland nordiska tonsättare. Detta alltså klockan 18. Sedan skall vi "frossa" i underbar landgång; antingen lax & räkor eller rostbiff, alkoholfritt öl eller mineralvatten samt kaffe och min numera "berömda" P-B-kaka. Bindande måltidsanmälan med uppgift om landgångsvariant skickas senast den 20 mars till en av våra hårt arbetande styrelsemedlemmar:


Eva Magnusson

Regattakajen 10

120 71 Stockholm

070-880 38 35

eva.magnusson@allegromusik.com


        Vi har några vakanser i styrelsen. Vem känner för att ta posten som revisor efter vår avgående och högt värderade Lennart Brynielsson? Sedan behöver vi en person till valberedningen, som skall bestå av två personer. Vi har äran att ha fått en släkting till P-B: Gunnar Hellström, vars farmor Gerda Wilhelmina var syster till mästaren själv! Den som känner sig manad att ta något av dessa uppdrag, anmäl er till Eva Magnusson på ovanstående adresser! Våra kära medlemmar Maria Nyberg Ståhl och Göran Modén är våra representanter från Peterson-Berger-Stiftelsen.


        Jag och min underbara styrelse hoppas få se många av er på vårt Årsmöte den 24 mars klockan 16. Anmälan alltså till Eva Magnusson senast den 20 mars. Och det vanliga: SE ÖVER OM NI HAR BETALT ERA ÅRSAVGIFTER! För 2023: singel 250 kr, par 350 kr. Plusgironumret är 34 48 22-2.


        Varmt välkomna till Norska kyrkan den 24 mars klockan 16!


Ifrån hjärtat tillgivna


Siv Wennberg


Som alltid: HÅLL KONSTENS FANA HÖGT!

PS: Bindande måltidsanmälan gäller förstås enbart dem som som betalt årsavgiften för 2023. DS.Kallelse Årsmöte 2023


Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf


Stockholm den 10 februari 2023


Kallelse till föreningsstämma (årsmöte) i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet fredagen den 24 mars
2023 kl 16:00 i Kronprinsessan Märthas kyrka, Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24, Stockholm.


Föreningsstämmans dagordning (se nedan) är enligt föreningens stadgar.


Motioner (förslag från medlemmar) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Se dagordningens punkt 11.


Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt justeringsmän
2. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av årsavgift
10. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
11. Förslag som väckts av medlem och som minst fyra veckor före årsmötet skriftligen tillställts styrelsen.


Välkommen!
Styrelsen