Brev Musikaliska Akademien


Stockholm den 18 maj 2019


Till Musikaliska Akademin

Fredrik Wetterqvist, sekr.

Blasieholmstorg 8

111 48 StockholmKäre Fredrik!


Jag skriver till Dig i egenskap av ordförande i Wilhelm Peterson-Berger-Sällskapet sedan 2012 om en för oss i Sällskapet viktig och angelägen sak.


Som du minns vid Emil Sjögren-symposiet i höstas i oktober så "stötte" jag på dig om att vi inte fått något symposium om Wilhelm Peterson-Berger 2017 då det detta år var 150 år sedan han föddes. Du svarade då att du inte visste varför, men nu skulle du ta upp detta på ert möte i Akademin kommande dag. Jag framhöll nämligen för dig att vi i P.B-Sällskapet kan fira 70 år sedan Sällskapets tillblivelse år 2020, och vi alla skulle bli jätteglada om man som "kompensation" för 2017 kan få ett symposium år 2020 i stället! Du framhöll även att detta är ett stort Jenny Lind-år (200 år sedan denna sångerska såg dagens ljus). Men nog kan man väl ändå "pressa in" ett symposium för Peterson-Berger? Tänk på att Wilhelm Peterson-Berger-Sällskapet är landets äldsta, alltsedan grundandet 1950, då med Arne Aulin som ordförande. Han var även rektor för Borgarskolan i Stockholm. Vi har samtidigt flest medlemmar; 140 stycken! Vid 150-årsdagen gav vi en fantastisk och utsåld hyllningskonsert i den Norska kyrkan på Söder med många förstklassiga artister. Jag själv höll ett hejdundrande högtidstal till Wilhelm i hans himmel! Vid slutet av 2017 gav vi på samma sätt en mycket fin minneskonsert i samma kyrka på 75-årsdagen av hans död (1942-2017).


Du vet lika mycket som jag att P.B var en mycket viktig del av den svenska musiken och kulturhistorien. Få svenska tonsättare har givit ett sådant intryck in i våra dagar. Med andra ord finns det MYCKET att berätta om Peterson-Berger.


Om nu detta symposium kan äga rum så vill jag själv hålla inledningstalet, och sedan skall det vara personer med STOR kunskap om alla hans genrer; vokal/kör/lyrik, kammarmusiken, pianomusiken, orkesterverken samt hans operor!


För oss i Sällskapet skulle detta glädja oss kolossalt om nu detta kan äga rum. Vi håller kontakten antingen per telefon eller brev! Jag är en gammal "dinosaurie" och äger inget digitalt!Med de bästa Peterson-Berger-hälsningar

samt en Glad Musikalisk Vår,

som alltid tillgivna


Siv Wennberg