Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet


Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet bildades 1950 för att, i samarbete med Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen i Östersund, sprida och vidmakthålla kännedomen om Peterson-Bergers musikaliska och litterära verk. Sällskapet har genom åren tagit initiativ till ett stort antal grammofoninspelningar och tryckning av tidigare ej publicerade verk samt utgivit skrifter och anordnat konserter. I anslutning till Sällskapets sammankomster anordnas kammarkonserter för medlemmarna, där framstående sångare och instrumentalister framför musik av Peterson-Berger och hans samtida.


Medlemskap i Peterson-Berger Sällskapet är öppet för alla. Sällskapet har sin bas i Stockholm, men medlemmar tas emot från hela landet. Sällskapets höge beskyddare är H. M. Konung Carl XVI Gustaf.


Medlemsavgifterna berättigar till rabatter i vissa skivbutiker och reducerat eller fritt inträde till vissa konserter och arrangemang. Kontakta styrelsen för närmare information.

Sällskapet har Plusgirokonto nr 34 48 22 - 2.


Nya medlemmar kan dessutom erhålla PB-relaterad bok/CD från Sällskapet efter kontakt med Sällskapets kassör Ulf Palmqvist.


Årliga medlemsavgifter:

 

Enskild medlem 250 kr

 

Medlemspar 350 kr

 

Studerande 50 kr

 

Företag & organisationer 1 500 kr