Verksamhet 2013

Verksamhetsberättelse för 2013


Under 2013 har Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet traditionsenligt anordnat två träffar för medlemmarna. Vårsammankomsten med årsmöte ägde rum den 22 mars på "Sällskapet". Höstmötet utgjordes av en  Musikalisk Salong omkring Wilhelm Peterson-Bergers verk, den 8 november.


Styrelsen har haft fyra protokollförda  sammanträden:

23/1 i Manne Siegbahnvillan, Stockholms Universitet,

22/3 på "Sällskapet" före årsmötet,

10/6 och 16/9 hos ordföranden Siv Wennberg, Odengatan 32, Stockholm.


Ordförandens Sommarbrev och Höstbrev har sänts till medlemmarna.


Vid årsskiftet 2013/2014 hade Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet 170 medlemmar. 


Styrelseledamöter valda vid årsmötet 2013 har varit Siv Wennberg, ordförande, Anna-Lisa Eriksson, sekreterare, Ulf Palmqvist, kassör, Kurt Em. Eriksson, Curt Carlsson, och Ing-Marie Södergren. Styrelsesuppleanter  har varit Ann-Christin Biel, Per Enflo och Eva Karpe.


Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsens  representant i Sällskapets styrelse har varit Lena Byström med Anders Håkansta som suppleant hela året.


Revisorer under året har varit Ulf Hedbäck och Lars  Åkerblom med Lennart Brynielsson som suppleant.


Till ledamöter av valberedningen valdes på årsmötet Bengt Enflo och Eric Alexander Carlenstolpe.


Vid årsmötet den 22 mars på "Sällskapet" gav Elisabeth och Tord Wallström en mycket uppskattad konsert med tonsättningar av Wilhelm Peterson-Berger. Vid pianot Anders Wadenberg.


Höstmötet den 8 november i Katarina Församlingssal samlade ett 40-tal, och Solveig Faringer gav en Musikalisk Salong med texter av Wilhelm Peterson-Berger, ett flertal verk som inte sjunges så ofta. Solveig Faringer bar fram sångskatten mästerligt. Vid flygeln Anders Wadenberg. Aftonen slöts med en enkel supé.


I april 2013 utgav Henrik Karlsson, docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet och Forskningssekreterare vid Kungliga Musikaliska Akademien,  biografin Wilhelm Peterson-Berger - tondiktare och kritiker.  Sällskapets styrelse har genom Curt Carlsson framfört styrelsens tack för den berikande och levande bilden av tonsättaren, kritikern och människan Wilhelm Peterson-Berger.


Tonsättaren Professor Sven-David Sandström tillfrågades under året av styrelsen med önskan att han inträder som hedersledamot i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet, en fråga som Sven-David Sandström besvarade med ett varmt Ja tack.


Masterclass i Romanssång med ordföranden hovsångerskan Siv Wennberg som ledare hölls 5 dagar 28/10 - 1/11 i Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, Eriksbergsgatan 8 B, Stockholm. 6 sångare deltog och gav tillsammans en väl genomarbetad Romanskonsert, då många verk av Wilhelm Peterson-Berger framfördes, i Kronprinsesse Märthas Kirke, Norska kyrkan på Söder, den 3 november, en konsert som uppskattades av en stor publik. Ett flertal konsertpianister och sångare återfanns i publiken. Anders Wadenberg vid flygeln, skicklig och koncentrerad genom hela Masterclass och vid den avslutande Romanskonserten. En av deltagarna i Masterclass framförde till Siv Wennberg och till Anders Wadenberg samtligas stora tack för en konstruktiv undervisning. Vid det efterföljande samkvämet talade Anna-Lisa Eriksson och framförde styrelsens och sitt personliga Tack till Siv Wennberg för arbetet med genomförandet av en förnämlig Masterclass i Romanssång.


Styrelsen tackar för medlemmarnas stöd, förtroende och engagemang under det gångna verksamhetsåret.



Stockholm den 28 mars 2014.

STYRELSEN