Nyhetsbrev/kallelse

På denna sida anslås kallelser till möten samt info om

aktiviteter som relaterar till Sällskapets verksamhet.

SOMMARBREV DEN 28 JUNI 2019


Kära Peterson-Berger-Beundrare, Kära Musikvänner!”Det är en renhet i din luft,

En trolldom i den vilda doft,

där bäcken dansar glad och fri,

och älven glider tyst förbi

i djupa allvarsdrömmar

i djupa allvarsdrömmar.”Texten skriven av Helena Nyblom, musiken självklart av Peterson-Berger. Denna körsång är en av hans mest sjungna i cykeln om Fyra sånger för blandad kör från 1890.


Som alltid hoppas jag att sommaren har varit skön för er alla.


Jag och Eric har varit på en lång turné med filmen "Sivan-Divan" ifrån Köpenhamn, där världspremiären gick av stapeln i slutet av mars, ända upp till Luleå i början av juni. Överallt stor succé både hos publik och press. Och P-B fanns med i filmen, han får sin beskärda del av publiciteten ifrån årsmötet 2014. Filmen har gått på biografen Zita i Stockholm nästan 2 månader. Nu är det sommaruppehåll och den 8 juli visas filmen i Möja i skärgården på en kulturfestival samt ett par svenska platser ute i landet. SVT2:s K-Special visar filmen i mitten av september, dock nerklippt till 60 minuter. Nu är den 80 minuter.


Två prominenta medlemmar har lämnat detta jordeliv; docent Martin Tegen, nästan 100 år. Han avled dagarna före det magiska året. Hans meritlista är enorm: fil. lic. 1949, fil. dr. 1955, docent vid Stockholms universitet 1956-69. Hans musikforskning är synnerligen intressant, speciellt om 1800-talet; Vilket slags musik lyssnade svenska folket på under t.ex. 1860-talet?


Vår hedersledamot ifrån 2014, tonsättaren och professorn Sven-David Sandström, avled den 10 juni efter en svår cancersjukdom. Han blev fil. hedersdoktor vid Linköpings universitet 1998 och samma befattning vid Indiana University 1999. Körsångare i alla generationer prisar hans musik, speciellt "The High Mass" ifrån 1994. Vi får heller inte glömma hans opera "Staden" från 1996, uruppförd på Stockholmsoperan 1998 till 100-årsminnet av husets tillblivelse. Som ordförande hade jag gärna velat ha honom som gäst för att samtala om hans tankar om konstmusiken idag. Vad tror han att klassikerna, P-B:s musik eller hans egen musik har för framtid? Sven-David Sandström blev nästan 77 år.


Vid vårt årsmöte i mars fick vi ett celebert besök av vår nye hedersledamot, dr Carl-Gunnar Åhlén, som berättade intressant om P-B:s opera "Arnljot", dess tillblivelse och uruppförande. Vi fick även lyssna till lysande exempel på flera underbara sångare. Som jag skrev tidigare så är det nästan 70 år sedan vårt Sällskap grundades, då med Arne Aulin som ordförande. Vi skall självklart fira detta med i alla fall en konsert och annat. Jag tillskrev Musikaliska Akademin, dess sekreterare den 18 maj att vi i P-B-Sällskapet ville ha ett symposium för 2020 som "kompensation" för 2017. Till dags dato inget svar! Kassören skickar med TALONGER till ER som ÄNNU INTE betalt årsavgiften för 2019... Please...! Plusgirokonto 34 48 22-2. Kassörens mailadress är asa.bergelin@gmail.com.


Förmodligen äger Höstmötet rum torsdagen den 14 november. Mer om detta i Höstbrevet som skickas ut i oktober! Jag önskar er alla en fortsatt SKÖN sommar med mycket VACKER musik: Själv sjunger jag i Tyresö kyrka den 24 juli klockan 18:00 - Mendelssohn, Schumann och Mahler!


Somriga P-B-hälsningar

Som alltid er tillgivna


Siv Wennberg


PS: Vi har fått en ny medlem: Kyrkoherde Fredrik Sidenwall, rektor vid Johan Movingers Gymnasium i Stockholm. En stor musikälskare samt även invald som suppleant i styrelsen! Mitt brev till Musikaliska Akademin finns att läsa här på hemsidan. DS

KONTAKT

Ordf. Siv Wennberg, hovsångerska

Odengatan 32, 1 tr.

113 51 STOCKHOLM

Tel.  08-612 32 35

Email: info@peterson-bergersallskapet.se

WEBMASTER

Peter Möller

Rådhusgatan 110 A

831 45 ÖSTERSUND

Tel.  073-071 89 45

Email: pe.mller49@gmail.com