Nyheter

PB-relaterade nyheter inom och utom Sällskapet,

såsom konserter, bok- och skivutgivning, kurser och föredrag.

WPBS

2019-04-15:


Dokumentären "Sivandivan" har premiär
på Folkets Bio Zita i Stockholm.


Läs mera om filmen på Zitas hemsida här.2017-05-19:

Hyllningskonsert för Wilhelm Peterson-Berger 150 år


Onsdagen den 7 juni 2017 ges en hyllningskonsert med Marinens Musikkår på Konserthuset i Stockholm,

med musik av en av Sveriges stora musikskapare.

 

I programmet återfinns bland annat Wilhelm Peterson-Bergers Symfoni nr 4 ”Holmia”, i ett arrangemang för symfonisk blåsorkester. Den fjärde symfonin tillägnades för övrigt Kungliga Filharmonikerna och uruppfördes i Konserthuset den 9 april 1930.


Medverkar gör också barytonen Fredrik Zetterström, som på senare tid kunnat höras i en rad roller vid Malmöoperan och Norrlandsoperan. Marinens Musikkår leds av dirigent Andreas Hanson.


Mer information om programmet hittar ni på Konserthusets hemsida.
2015-01-19:

Ny avhandling om P-B och hans musik


Att Peterson-Berger och hans musik ständigt är aktuell, fick vi i fjol bevis på när "Wilhelm Peterson-Berger – Tondiktare och kritiker", Henrik Karlssons biografi över PB, kom. En utomordentlig biografi och dokumentation om tonsättarens liv och gärning som inte bör saknas i någon musikälskares bokhylla. Nu har det kommit ytterligare en volym med P-B:iana: "Så vittna du om min mandom!". En licentiatavhandling av Maria Evertsson vid Karlstads Universitet. "Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913" är underrubriken. Det är alltså fråga om en utredning av var P-B stod i förhållande till det kvinnliga respektive manliga idealet kring åren vid det förra sekelskiftet. Således en avhandling i tiden, för 2000-talet med utgångspunkt i det nu så aktuella genusperspektivet. Utgångspunkt har varit P-B:s skrifter från denna tid.


Hela avhandlingen finns att läsa på följande länk:


http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:762985/FULLTEXT01.pdf2013-10-18:


Ny PB-biografi


Omtyckt, omstridd, förtalad, förhatlig. Än idag, 70 år efter sin död, kan tonsättaren och kritikern Wilhelm Peterson-Berger väcka starka känslor. Gammaldags nationalromantiker eller förkämpe för en folkligt grundad musikkultur på idealistisk grund, utan divalater och kommersiell styrning?

Nu har den nya och definitiva Peterson-Berger biografin kommit, efter många års forskningsarbete av musikforskaren Henrik Karlsson. Den är utgiven på Artos & Norma Bokförlag i samarbete med Musikaliska akademien. En rejält dokumenterad biografi i ett inbundet band på 495 sidor. Som bonus får man en CD med utvalda kompositioner av P-B.


Både som privatperson och i sina verk var Peterson-Berger mångsidig och motsägelsefull. Folkbildare men också kulturkonservativ med anarkistiska stråk, samtidigt en av de första i kulturlivet att varna för nazismens följder. Bildningsaristokrat, Wagnerian och inflytelserik kritiker men också skapare av populära sånger och pianostycken, som blivit sinnebilder för svensk sommar. Fjällvandrare och naturvän, kulturfilosof och debattör. En renässansmänniska, spirituell och beundrad i vänkretsen, som skapande konstnär extremt självmedveten och sårbar. Henrik Karlsson ger en ny, fördjupad och levande bild av tonsättaren, kritikern och människan Peterson-Berger i den första omfattande biografin efter 1950, baserad på hittills opublicerade brev och andra nya källor.


Henrik Karlsson är docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Efter anställningar vid bl.a. Rikskonserter, Sohlmans musiklexikon och Statens kulturråd var han under 1980-talet projektledare för skivantologin Musica Sveciae och 1991 - 2001 forskningssekreterare vid Kungl. Musikaliska akademien. Förutom studier om Wilhelm Peterson-Berger har han också publicerat arbeten inom områdena ljudmiljö och konstnärlig forskning.


ISBN: 9789172170988


Köp den på Bokus.2013-08-28:


Tonsättaren och professorn Sven-David Sandström har invalts som hedersledamot i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet. Sandström efterträder kördirigent Eric Ericson, som avled i februari i år.2009-05-14:


"Arnljot" (utdrag) kommer ut på CPO. Beställ den här.

KONTAKT

Ordf. Siv Wennberg, hovsångerska

Odengatan 32, 1 tr.

113 51 STOCKHOLM

Tel.  08-612 32 35

Email: info@peterson-bergersallskapet.se

WEBMASTER

Peter Möller

Rådhusgatan 110 A

831 45 ÖSTERSUND

Tel. 073-071 89 45

Email: pe.mller49@gmail.com